Exportera anteckningarna i loggen från ett SVN-arkiv

Ett av de populära revisionshanteringssystemen för programmering är Subversion som kan användas från en lång rad verktyg. Men att få ut loggen som ren text kräver oftast en sväng in i terminalen.

Undertecknad använder SVN i Coda och Cornerstone, men inget av programmen klarar av att exportera loggen som en textfil. Det går bra att läsa loggen i Cornerstone, men att publicera den någon annanstans är inte möjligt. Coda klarar bara att skriva till loggen, inte att visa den eller exportera.

SVN-loggen i Cornerstone

Åter till terminalen

Lyckligtvis är Subversion ett mycket kompetent program, även om det kräver textkommandon för att kunna styras. Man kan exportera loggen på många olika sätt, men det vanligaste är nog ändå som en ren textfil som publiceras som en ändringslogg (changelog) tillsammans med nytt versionssläpp av programmet.

Först och främst behöver man ha läsrättigheter i revisionsarkivet (repository) och adressen dit. Sedan kan man köra följande kommando i terminalen:

svn log http://core.svn.wordpress.org/ > ~/Desktop/log.txt

Då sparas en textfil på skrivbordet med hela loggen i. I det här fallet är det Wordpress SVN som loggen exporteras från. Vill man även ha med vilka filer som är ändrade i respektive revision använder man flaggan -v innan sökvägen:

svn log -v http://core.svn.wordpress.org/ > ~/Desktop/log.txt

Och vill man enbart ta med ändringar mellan två revisionsnummer lägger man till flaggan -r och intervallet som ska exporteras. Här mellan 15.400 och 15.500:

svn log -r 15500:15400 http://core.svn.wordpress.org/ > ~/Desktop/log.txt

Det nummer som står först är det som hamnar överst i textfilen.

Det går också att exportera en XML-fil istället för en ren textfil om man skulle ha det behovet. Då lägger man till flaggan --xml och kommer ihåg att ha rätt filsuffix.

svn log --xml http://core.svn.wordpress.org/ > ~/Desktop/log.xml

Naturligtvis går det att kombinera flaggorna efter behov så att man får precis det resultat man vill.

Hoppa högst upp på sidan