Konsten att bygga en sajt med vettigt innehåll

Några av de senaste webbprojekten som jag varit inblandad i har givit mig insikt i vad man ska tänka på innan man sjösätter en ny eller uppdaterad sajt. Det är alltför lätt att ta sig vatten över huvudet i sina ambitioner att fylla sajten med innehåll, men också att bibehålla en enhetlighet när många personer är inblandade i publiceringen.


Först och främst måste man, innan man börjar detaljstudera formen och innehållet, bestämma sig för vad syftet är med sajten, och staka ut ett antal mål som ligger jämnt fördelat framåt i tiden. Det är lätt att få för sig att en webbsajt är samma sak som en trycksaksproduktion, och att man gör den en gång och sedan är den klar. Men så är det inte. En webbplats är något som är levande. Något som man måste arbeta med kontinuerligt, och strukturerat.

Är man flera som är inblandad i underhållet av sajten så kan det vara bra att ge någon en redaktörsroll. Denne kan ha ett övergripande ansvar för att texter skrivs korrekt, och att de formateras riktigt. Man bör även se till att bilder som publiceras har tillräckligt hög kvalitet både tekniskt och kompositionsmässigt, och självklart att man äger rätten att publicera dem.

Just bilder kan vara ett känsligt kapitel. De har en väldigt stor påverkan på hur webbplatsen och artiklarna upplevs, och man får inte falla i fällan att man lägger bilder som en sekundär prioritet som man i princip kan ta lite hur som helst. Bilder är en mycket viktig del av webbplatsen, och de ska både illustrera texten riktigt och locka till läsning.

Några exempel på sajter som använder bilder på ett bra sätt

Man kan dela in sajterna i tre kategorier beroende på vilken typ av bilder som används på dem. Dels finns sajten med i huvudsak illustrationer. Dit hör bland annat den här som är ett utmärkt exempel på hur man kan använda traditionella tekniker som vattenfärger och bläck även på nätet.

Bearskinrugs sajt

Bearskinrugs sajt

Sen har vi den typen av sajt som använder fotografier. Här har jag valt att exemplifiera med både Apples pro-avdelning och Dagens nyheter.

Apple Pro

Pro-avdelningen hos Apple

DN - kultur & nöje

Dagens nyheter – Kultur

Den tredje varianten är sajter som använder både illustrationer och fotografier ungefär lika mycket. Hit kan man tänka sig att bland annat Björks albumsajt för hennes album Medúlla hör. En härlig blandning av fotografier och illustrationer.

Björk - Medúlla

Medúlla av Björk

Texten är minst lika viktig

Bland de vanligaste misstagen när det gäller texter är att man är för kortfattad, skriver för omständligt, eller att man är för snabb med att publicera.

Det behöver inte vara ett problem med att man är kortfattad, men har man artiklar av enbart kort karaktär bör man ta det i beaktande när man formger sajten. Har man mycket utrymme till förfogande för artiklar så ska man inte publicera notiser.

Likväl kan det vara så att man har två olika typer av innehåll som man publicerar; dels det kortfattade i notisform, men även mer ingående artiklar. (Jag använder tidningsspråk här, men det handlar om omfattningen av informationen man publicerar. Notiser och artiklar är en bra beskrivning, tycker jag.) Har man båda delarna bör man tänka även på det när man formger sajten. Kanske ha olika typer av publicering beroende på karaktären på texten.

Att skriva för omständligt är en sjukdom som drabbar byråkrater och akademiker i första hand. Av den anledningen ska man ha en kommunikatör som sitter som redaktör och granskar, redigerar och publicerar textmaterialet. Det här kan vara ett större eller mindre problem beroende på vilken typ av organisation man sitter i, men det är värt att tänka på redan i planeringsfasen.

För vissa organisationer kanske det till och med är en bra idé att köpa in redaktörstjänsten från en konsultbyrå. Antingen från en reklambyrå eller webbyrå, eller kanske att man rent av ser till att anställa någon kommunikatör på företaget. Allt beroende på hur man vill använda sajten och till vad.

Den som bygger sajten ska självklart kunna bistå med planeringen av hur man arbetar vidare med sajten efter lansering.

Att skriva för webben är en helt annan sak jämfört med att skriva för en tidning, broschyr eller interna PM. Det kräver ett annat sätt att förhålla sig till läsaren och mediet.

Slutsats och ett tips på vägen

Så för att sammanfatta det hela så är det några saker som är bra att tänka på. Förutom att man måste vara noga med vem som är ansvarig för innehållet och formen så måste man även ha klart för sig varför man gör sajten. Vad vill man uppnå, och när? Vad är de kortsiktiga målen och vilka är de långsiktiga? Sätt upp riktlinjer för hur text ska skrivas och hur bilder och illustrationer ska se ut.

Men framför allt. Använd din egen sajt. Det är alldeles för lätt att glömma bort att det finns besökare som faktiskt använder sajten.

Hoppa högst upp på sidan