Nytt EU-direktiv förbjuder användandet av flash

Antalet datorer som drar mycket energi ska begränsas

Som ett steg i ambitionen att minska energiförbrukningen i unionen har kommissionen lagt fram ett nytt direktiv för parlamentet att ta ställning till.

Uppdaterat

Naturligtvis är det här bara på skoj. Vi var heller inte ensamma om temat. IDG-sajten Teknik360 lät TCO döda flash i ett försök att spara energi.

För att nå de fastställda utsläppsmålen som satts upp till 2015 av kommissionen så måste energiförbrukningen i unionen minskas med ungefär 15 procent per år fram tills dess. Av de åtgärder som redan genomförts finns utfasningen av traditionella glödlamporna och högra krav på elektriska apparaters stand-by-läge.

Direktivet är ett initiativ från Norges miljökommissionär Lu Sekøfta och man beräknar att besparingarna initialt  kommer motsvara produktionen från en femtedel av unionens kolkraftverk – ännu mer på sikt när film och TV över nätet blir vanligare.

– Vi ser satsningen som en fantastisk framgång, säger Sekøfta i ett uttalande. Elförbrukningen måste ner. En springande punkt vi hittat är datorer som drar onödigt mycket ström på grund av dåligt optimerade program. Framför allt multimedia distribuerad på internet är en energitjuv.

Janez Potočnik i parlamentet

Foto: Europeiska parlamentet

– Sajter som Youtube där video spelas upp via program som flash gör att energiförbrukningen på vissa plattformar ökar med hela 2.000 procent. Mest utsatt är datorer från Apple och så kallade netbooks, konstaterar Sekøfta. Det är inte acceptabelt att moderna datorer ska behöva rusa upp i en energiförbrukning på hundratals watt för att spela upp en tio minuters filmsnutt i 640 × 360 pixlar. Samma film på en Iphone kräver mindre än en tiondel i energiförbrukning.

Vidare välkomnar han initiativ som WHATWG och deras arbete för att skapa strömsnåla standarder för multimediauppspelning på webben. Tekniker som <video>, <audio>, <canvas> och välskrivna javascriptmotorer ser han som viktiga hörnstenar i den framtida webben.

Förslaget från Sekofta och kommissionen går ut på att dåligt optimerade programvaror inte längre ska tillåtas att distribueras inom EU. Export- och importförbud påförs även EES-länder. Man ska också tillsätta en kommitté som kommer att granska och godkänna all programvara som förs in i unionen.

– Redan nu kan vi avslöja att insticksprogrammet för flashuppspelning inte kommer att tillåtas från och med idag, 1 april 2010.

Direkt efter pressträffen sände Adobe ut ett pressmeddelande där man beklagar kommissionens beslut.

Vi ser gärna att kommissionen istället överväger att införa en varningstext vid installationen istället för ett förbud. Liknande det som infördes vid valet av webbläsare för Microsoft Windows.

Var det här slutar vet vi inte ännu. Tills vidare gäller förbudet för flash i webbläsaren. Google är den första webbläsartillverkaren som kommer att påverkas eftersom de beslutat att skeppa insticksprogrammet tillsammans med Chrome som standard. Även Internet Explorer får problem eftersom den ännu inte har stöd för video med HTML5 utan låter utvecklare förlita sig på flash.

Hoppa högst upp på sidan