Fem saker vi längtar efter i Snow Leopard Server

Efter ett par år med Leopard server är det några saker som trots allt inte ännu är hundra procent. Här är fem saker vi längtar efter i kommande Mac OS X 10.6 Snow Leopard Server.

1. Kalenderservern Ical server

Av någon anledning fungerar kalenderdelningen väldigt inkonsekvent i 10.5. Ibland kan en användare skapa en kalender, ibland inte. Att ansluta till en gruppkalender i Ical kräver att man vet sökvägen till kalendern på servern, och att ansluta till en kalender över huvud taget från något annat program som exempelvis Sunbird kräver inte bara en sökväg, utan också att man accepterar ett felmeddelande som man ska strunta i.

Vi vill verkligen ha en kalenderdelning som fungerar. Enkelt och hela tiden. Dessutom ber vi om att kunna bjuda in användare som finns i adressboken utan att de ligger i LDAP-servern. Att kräva att man är med i OD:t är inte bra, och det gör det så krångligt för användarna att det i princip är oanvändbart.

En Macpro med skärm som kör 10.6 Server

2. Adressboksserver

I 10.5 används LDAP för delning av kontakter, vilket innebär att man måste vara ansluten till ett OD för att få tillgång till dem. Här hoppas vi att CardDAV kan ge en större flexibilitet och enkelhet.

Att inte heller behöva göra en sökning (vilket man måste mot en LDAP) utan att kunna få en lista direkt, på samma sätt i som Adressboken lokalt, för att visa kontakter är också ett måste. Vi håller tummarna.

3. Open directory, LDAP och Kerberos

Hanteringen av katalogtjänsterna är allt annat än enkla i 10.5. Så att göra det lättare att skapa konton för användare, grupper och datorer och att administrera desamma är otroligt viktigt. Att kunna göra en inställning och sedan ångra sig är ännu viktigare. Att slå på Kerberos för att sedan vilja stänga av det är i princip omöjligt i 10.5 utan att lägga en halvdag i terminalen och på Google.

4. Nätverksinstallation

Det verkar som att Apple köpt upp (eller kopierat), och byggt in, det utmärkta Netrestore från Bombich Software. Ett riktigt smart drag som kommer att göra livet betydligt enklare för massinstallation av nätverksbootade macar. Verkligen något som jag hoppas att Apple implemeterat på ett ännu bättre sätt än Bombich kunnat göra.

5. Push

I 10.5 kan man utan större problem installera stöd för push-mejl, men i och med Snow Leopard verkar push även finnas för kalender, adressbok och kanske även andra tjänster. Här är det bara att verkligen hoppas att det inte är några krångliga inställningar, utan att allt i princip kan styras av en av-och-på-knapp för respektive tjänst eller konto. Ungefär som man väljer att tillåta POP och IMAP i kontoinställningarna för respektive användare.

Hoppa högst upp på sidan