Att inte idrottsvärlden kommit längre än till 7-bit ASCII är obegripligt

När fotbolls-EM gick av stapeln 2008 tändes hoppet för äkta internationalisering när spelarnas namn var konsekvent rättstavade av UEFA. Men nu verkar IOK trampa i gamla ovanor och fullständigt strunta i stavning.

IOK kan itne stava

Att vi efter så lång tid av digital ombrytning av text fortfarande ska vara tvungna att uthärda minsta gemensamma nämnare i det latinska alfabetet är tragiskt. Det är många år sedan teleprintern gick hädan, och med det borde steget till konsekvent användning av Unicode inte vara långt.

Men med OS i Vancouver ser vi att så inte är fallet. Tydligen tycker IOK att endast det kodplan i Unicode som kallas Basic Latin 1 är det som behövs. Man ignorerar alla diakritiska tecken, och gör dessutom en flygplatskodning av ligaturer som Å, Ä och Ö till AA, AE och OE. Inte ens det faktum att IOK är tvåspråkigt med Engelska och Franska som officiella språk, och att dessutom värdlandet Kanada har exakt det samma verkar spela roll. Okay om man nöjer sig med latinska alfabetet och transkriberar kyrilliska, japanska, grekiska och övriga skriftspråk till latinska former. Men även där hör diakritiska tecken hemma.

Franskan är annars ett av de språk som använder diakritiska tecken väldigt mycket med bland annat cediljer (ç ş), grav och akut accent (é è), trema (ë) och cirkumflex (â ĝ î).

Célia Bourgeois

Naturligtvis heter skidåkerskan Célia Bourgeois och inget annat. Att tro att det inte spelar roll hur man stavar, och framför allt hur man stavar ett namn är extremt ohövligt och oartigt. Dessutom försvårar det för de som ska läsa och uttala namnet om det inte är rätt stavat. I franskan gör valet av grav eller akut accent på ett e (é è) att ett namn uttalas helt olika. Samma sak med trema där champagnen Moët skulle fått heta ”Möt” om man stavat Moet.

Kajsa Bergström

Att stackars Kajsa Bergström får sitt namn misshandlat på det här viset är så otidsenligt att man storknar.

Alla operativsystem har idag stöd för fullständig Unicode. Så oavsett om man kör sina program under Windows, Linux, Unix eller Mac OS X är det en smal sak att stava rätt. I macen finns dessutom fantastiskt bra hjälpmedel för att dels byta teckenuppsättning på tangentbordet om man vill, och dels att använda automatisk teckenersättning i alla program som använder Core Text.

Så bättring krävs av IOK och alla andra ”internationella” organisationer.

Hoppa högst upp på sidan