Mastig uppdatering av FFmpeg

Nu är det dags att uppdatera biblioteket FFmpeg som ger stöd för ljud- och videoredigering i många program.

Vi kan snart räkna med uppdateringar av alla populära program som använder sig av FFmpeg. Till den skaran hör Perian, FFmpeg X och Handbrake.

ffmpeg-kompilering

Bland nyheterna som framför allt berör oss macanvändare finns exempelvis följande:

  • AAC decoder
  • Apple Lossless Audio Codec (ALAC) encoder
  • iPod/iPhone compatible mp4 muxer
  • QT variant of IMA ADPCM encoder
  • H264 PAFF decoding
  • MacIntel support
  • AIFF/AIFF-C audio format, encoding and decoding
  • H264 custom quantization matrices support
  • Apple QuickDraw (qdrw) video decoder

Hela listan med ändringar finns här.

Hoppa högst upp på sidan