Tydliga trender bland webbläsarna

Det senaste åren har det varit en tydlig trend att Firefox tagit marknadsandelar av Internet Explorer. Något som man bara kan applådera med tanke på den överväldigande dominansen IE haft sedan slutet på förra årtusendet. Men sedan Apple släppt Safari för Windows kan vi se ytterligare en aktör som växer snabbt i popularitet.

En av de mest tillförlitliga mätinstituten är Hitslink som mäter ett jättestort spektra av webbplatser i hela välden. Inte nog med att de redovisar webbläsarnas popularitet, de redovisar också operativsystem, webbservrar och alla märkliga mobilläsare som förekommer.

Webbläsare  mars 2009

Tittar man på trenden så har Firefox bibehållit sin tillväxttakt, medan Safari ökar snabbare. Explorer tappar i samma utsträckning som tidigare, och når en ny bottennotering på ungefär två tredjedelar av användarna.

Intressant är också att Netscape har i princip lika stor användarbas som Opera. Den norska webbläsaren är en klart överskattad aktör som trots massiv marknadsföring bland evangelisterna, och trots siktet på mobilmarknaden inte ens klarat av att ta sig till en procent av användarna.

Förhoppningarna nu är att Safari – tillsammans med Chrome som också använder Webkit – kan klättra vidare mot 20 procent. Av de läsarna på pallplats är det Webkit-teamet som driver utvecklingen av HTML 5 och CSS 3 hårdast. Google har satt facklan i baken på de övriga när det gäller javascript, och Webkit har svarat med Squirrelfish, eller som den heter nu; Nitro.

Att IE 6 fortfarande har en andel av 18,36 procent är inget annat än skandal. Men det är på väg åt rätt håll i och med att den tappat tio procentenheter det senaste året. Inte snabbt nog, men ändå åt rätt håll. Förmodligen kommer det att gå ännu snabbare att bli av med den när alla gamla skrotdatorer med piratkopierade Windows XP rasar och det blir nyinköp med Windows Vista eller Windows 7 efter sommaren.

Hoppa högst upp på sidan