Det finns minst tre streck att välja mellan

Pratminus eller divis? Eller kanske det där helfyrkantsstrecken? Det är inte lätt att få rätt tecken på rätt ställe. Speciellt inte när det är svårt att skilja dem åt på datorskärmen.

Specialtecken

I svensk typografi använder vi två typer av horisontella streck; divisen och minustecknet. Divis eller bindestreck är det tecken som sitter till höger om punkten på tangentbordet. Ett enkelt tryck på den och ett kort bindestreck blir resultatet i texten. Även anföringstecknet, eller minustecknet, befinner sig på samma tangent, men kräver att man även håller nere alt när man trycker på den.

Märkligt nog är det divisen som skrivs även när man trycker minus på det numeriska tangentbordet. Ett konstigt beslut av de som kopplat tangenter till tecken i operativsystemet.

En divis är en kvartsfyrkant långt, och anföringstecknet är en halvfyrkant. Det jättelånga som också finns på tangentbordet är en helfyrkant.

Lunch

Det är väldigt vanligt att ovana typografer använder divisen både som anföringstecken och minustecken. Man bör undvika det och istället se till att använda rätt tecken. Det här handlar också om att få rätt mängd luft runt de olika strecken.

Ett bindestreck sitter väldigt tätt intill omgivande tecken, medan anföringstecknet och minuset har mer luft omkring sig. Rent typografiskt sätter man divisen utan ordmellanrum (mellanslagstangenten).

Minustecken sätts också utan ordmellanrum när det används i matematiskt och i från–till-sammanhang. Exempelvis när man skriver Stockholm–Göteborg eller 10.00–12.00.

Hitta rätt på datorn

Teckenpalett

På datorn hittar man samtliga tecken i Teckenpaletten som finns under Redigera -> Specialtecken...

Här finns hela unicode-tabellen där inte bara interpunktion och hela alfabetet ingår, utan även övriga alfabet (eller liknande) i världen. Det här är det bästa stället att börja leta om man behöver ett tecken som man inte direkt hittar på tangentbordet.

Det finns också liknande paletter i vissa program där man har behov av specialtecken. I Indesign hittar man den under Fönster -> Infoga tecken. Just den paletten klarar även av att leta upp alternativa utseenden på bokstäver, om det finns i typsnittet man använder.

Hoppa högst upp på sidan