Att distribuera filer på skiva till både win och mac

Emellanåt står man inför uppgiften att leverera filer till en kund som är plattformsspecifika. Ett problem uppstår då om kunden både använder windows och mac, eller om man ska distribuera skivan vidare utan att veta på vilken plattform den landar. Här kommer hybridskivor väl till pass.

En hybridskiva är en skiva som tekniskt sett består av två partitioner. Gott så, men om man har exempelvis en programinstallation som ska distribueras så blir det bara rörigt för användaren om det ligger en massa filer på skivan som man inte ska använda. Att skapa mappar för respektive plattform är en dålig idé, då man inte löser problemet utan bara bygger runt det.

Custom hybrid är lösningen

För att komma runt det så kan man skapa en skiva som innehåller en mac-partition, en windows-partition och sedan en partition med delad data. På så vis kan man dölja allt som inte är viktigt för macanvändaren, och samma sak för windowsanvändaren. Samtidigt som man delar datafiler som filmer, dokument, bilder och annat som gäller för båda användarna. Detta görs med Toast.

Börja med att sortera dina filer som ska brännas i två mappar. En som innehåller det som är mac-specifikt och allt som ska vara gemensamt, och en som innehåller allt som bara ska finnas på windows.

För att kunna bränna två delar samtidigt (en mac och en windows) plus den delade datan krävs att det finns en enhet att kopiera. Vi behöver därför antingen en extern hårddisk, en separat hårddiskpartition eller en skivavbild. Det senare kan man skapa direkt från Toast.

Gå till Utilities -> Create temporary partition...

Temporary partition

Välj namn och storlek på partitionen, och var den ska sparas.

Döp den virtuella skivan till det du vill att CD:n ska heta när den är färdigbränd. Välj storlek (ju större desto längre tid tar det att bränna) som matchar mängden data du ska bränna. Tänk på att motsvarande lagringsutrymme måste finnas tillgängligt i din hemmapp (avbilden sparas i din Dokument-mapp i hemmappen). De två rullgardinsmenyerna bör du normalt inte bry dig om (det ska se ut som ovan).

Nu kommer det att skapas och monteras en virtuell CD på skrivbordet. Dra och släpp (kopiera) de filer och mappar som ska delas mellan plattformarna, och de som är mac-specifika till den monterade CD:n.

Arrangera placering av ikonerna och storlek på fönstret så som du vill ha det. Så som det ser ut på skärmen nu kommer det också att se ut när skivan är bränd. Stäng fönstret när du är klar (för att spara inställningarna).

Se till att ha kryssrutan ”Show legacy formats and settings” ikryssad under inställningarna för Toast. På det viset kommer ytterligare format att bli tillgängliga för att brännas.

Custom hybrid

Börja med att välja macpartition (Select Mac…) och välj din nyskapade skivavbild. Allt på den avbilden kommer att finnas tillgängligt för macen.

Gå sedan vidare med att välja filerna för windowspartitionen (Select ISO…) och kolla inställningarna så att de matchar inställningarna nedan.

ISO - settings

Sen är det dags att lägga till filerna på windowspartitionen. Gör det genom att dra och släppa in den monterade skivavbilden i inställningsfönstret. Samtliga filer från macpartitionen kommer då att speglas till windowspartitionen. Här har man också möjlighet att ta bort och lägga till filer. Städa alltså upp genom att rader allt som inte ska synas för windowsanvändarna, och lägg till ytterligare filer som bara ska finnas för windows.

ISO - files

Man ser också en sammanfattning längst ned i vänstra hörnet av hur många filer och hur tunga de är som kommer att läggas till windowspartitionen.

Så skapar du en skiva som är uppdelad i två helt åtskilda delar för windows och mac, men även delar data för att spara utrymme på skivan.

Hoppa högst upp på sidan