Ta kontroll över ditt kontos open directory-inställningar

I Mac OS X Server är det en enkel match att ändra inställningarna för ”login shell”, hemmapp och att lägga till kontoalias. Men i klientversionen är inställningarna lite gömda.

Naturligtvis går allt att fixa i terminalen, men använder man den bara för husbehov så är man kanske inte bekant med alla kommandon för dscl och open directory. I det läget finns faktiskt ett grafiskt gränssnitt tillgängligt.

I Mac OS X 10.3 och tidigare hade vi Netinfo manager som lade ett grafiskt gränssnitt på användardatabasen. I senare versioner av systemet har netinfo bytts ut mot open directory istället, och mycket av funktionaliteten i Netinfo manager har försvunnit med det programmet.

Nu kan man komma åt mer avancerade inställningar för kontot under konton i Systeminställningar. Välj ditt konto och ctrl-klicka för att få upp en kontextmeny. Där finns valet ”Avancerade inställningar…”. Tänk också på att låset längst ned till vänster måste vara öppet för att valet ska komma upp.

I inställningsrutan som sedan dyker upp går det att göra inställningar för användar-id, grupp, skal för terminalen och alias för kontot. Ett alias är ett alternativt användarnamn för kontot. Bra om du kör mejlserver på maskinen till exempel.

Avancerade kontoinställningar

Hoppa högst upp på sidan