Det är skillnad på kilo och kilo

När datorer beräknar storlek på filsystem är 1 kilobyte 1024 byte. Men när leverantörer av lagringmedia räknar är 1 kilobyte 1000 byte, någonting som ställer till det mer och mer när vi får större och större filsystem.

Det här berör Johan Thelin kort i en faktaruta i serien Historisk återblick om lagring i senaste nummret av Datormagazin. Orsaken är antagligen att tillverkarna av lagringmedia vill att deras produkter ska se större ut. Problemet är att operativsystemet visar ett mindre tal, även om volymen är densamma.

1GB usb-minne MacOS Windows Ubuntu

På bilden visas storleken på ett USB-minne på 1 GB (gigabyte) i Mac OS X, Windows Vista och Ubuntu Linux. Samtliga anger kapaciteten till ca 977,8 MB (megabyte). Inte så stor skillnad kanske, men det blir ännu tydligera när vi har 1 TB (terabyte) lagringsutrymme. Då skiljer det nästan 10 procent.

Nya prefix löser problemet

Av den här orsaken infördes det för 10 år sedan en uppsättning nya prefix för binära tal: kibi (Ki) 1024, mebi (Mi) 10242, gibi (Gi) 10243, tebi (Ti) 10244. Det ger oss kikibyte (KiB), mebibyte (MiB), gibibyte (GiB) och tebibyte (TiB). Förhållandet mellan prefixen beräknas enligt: MiB=MB/1,0242 GiB=GB/1,0243 TiB=TB/1,0244.

Räknar vi med en DVD-skiva på 4,7 GB motsvarar det alltså 4,377 GiB. För den som inte orkar räkna på egen hand finns det självklart sidor på nätet som tar hand om det.

I egenskaperna från Windows kan vi se att den exakta storleken är 1 025 331 200 byte, vilket motsvarar 977,8 MiB. Alla operativsystemen använder alltså fel prefix. Trott sina 10 år kan vi bara konstatera att de nya prefixen inte slagit igenom nämnvärt.

Uppdaterat

Från och med Mac OS X 10.6 Snow Leopard har Apple ändrat så att systemet räknar likadant som tillverkarna av lagringsmedia. Hur det förhåller sig visar vi här.

Hoppa högst upp på sidan