När Mobileme är nära att driva dig till vansinne

Det är en sak att olika tjänster beter sig märkligt på datorn. Men när man möts av felmeddelanden som är fullständigt obegripliga börjar tålamodet tryta.

Efter flera år som användare av först .mac och sedan Mobileme har jag nästan glömt att jag använder tjänsten. Så transparent har den varit. Synkronisering av flera datorer (som mest fem stycken) en Iphone och två Ipoddar har skett tyst i bakgrunden, och med i princip ingen fördröjning.

Tills nu.

Det här felmeddelandet har börjat dyka upp ungefär var tionde minut. Inte nog med att det är irriterande med ständiga dialogrutor som lägger sig ovanpå allt annat, när informationen den presenterar är helt obegriplig så kan den lugnaste själ i världen förlora tålamodet.

Dialogruta om synkroniseringsfel för Mobileme

En snabb googling av ”diskrepanser” ger ingen egentlig information. Läs- och skrivfel vid synkroniseringen. Tröstlöst, eller?

Tunga artilleriet

Dags att dyka in i system-loggen och kolla vad Syncservices klagar på. Där hittar vi:
ISyncDataDirectoryCorruptedException: can’t execute statement: 11 (database disk image is malformed)

Efter lite letande i Apples supportsidor så visar det sig att det handlar om själva lagringen av synkdata från Syncservices i ~/Library/Application Support/SyncServices som det är något läs- och skrivfel på.

Lätt att åtgärda

Man kan antingen gå in i terminalen och köra kommandot för att nollställa synkroniseringen, och i och med det börja om från noll i synkroniseringen. Det passar bra om man har grava problem och bland annat inte kan starta Isync. Kommandot är:
/System/Library/Frameworks/SyncServices.framework/Versions/A/Resources/resetsync.pl full

Annars är den enkla vägen att dra igång Isync, gå in i inställningarna och klicka på ”Nollställ synkroniseringshistorik…”.

Nollställ synkroniseringshistorik

Svårare än så var det faktiskt inte. Slut på jobbiga dialogrutor, och en synkronisering som fungerar som den ska. Det tackar vi för.

Hoppa högst upp på sidan