För dig som använder SSL i Postfix på 10.5

Helt från ingenstans började det ramla in en ny typ av felmeddelanden till postmaster. Eftersom servern inte konfigurerats om den senaste tiden blev det dags för felsökning.

I mailservern har jag installerat både utökade spamfilter med Spamassassin, RBL-filtrering och grålistning. Det var därför lite oväntat att det började ramla in felmeddelanden som klagade på att servern inte fick kontakt med en bakgrundsprocess.

Felmeddelandet var TLS not available due to local problem tillsammans med en checklista av vad som körts och i vilken ordning det körts på brevet.

Certificate-inställningarna i WGM

Det visade sig att det var mitt självsignerade certifikat som hade gått ut. En snabb vända in i Workgroup manager och uppdatering av bäst-före-datumet på certifikatet följt av sudo postfix upgrade-configuration i terminalen så slutade felmeddelandena dyka upp.

Hoppa högst upp på sidan