Använd Iphone som 3g-modem till datorn

Äger du en Iphone och en bärbar mac är det betydligt enklare, stabilare och billigare att använda mobilen istället för en 3g-dongel. Så här konfigurerar du datorn för surf via mobilen.

Det finns idag två olika sorters 3g-modem på marknaden. De som man ansluter via USB och de som ansluter via PC express card. Båda kräver att man använder ett anslutningsprogram som hanterar uppkopplingen av 3g-anslutningen mot operatören. De verkar alla vara byggda på samma sätt med justerat utseende för respektive operatör. Efter tre års användande av Option Globtrotter och Globetrotter connect är det bara att konstatera att programmet är riktigt, riktigt dåligt. Det kopplar ner oväntat, hänger sig så man får ta ut modemet och sätta in det igen, och ibland ger det datorn kernel panic så hård omstart är enda lösningen.

Datorn ansluten till telefonen

Att använda mobilen som modem är betydligt mer stabilt. Inga hängningar eller specialprogram för att koppla upp. Bara att ansluta och börja surfa. Så här enkelt är det att dra igång internetdelning på Iphone.

Börja med att gå in under nätverksinställningarna och Internetdelning i telefonen.

Inställningar för nätverk i Iphone

Man får välja om man vill använda internetdelning via både blåtand och USB eller bara USB. Att använda blåtand gör att batteriet töms fortare på telefonen, men man slipper ha en sladd kopplad mellan dator och telefon. Det hela är en smaksak vad man föredrar. I vårt exempel använder vi både och.

När man väl slagit igång internetdelningen så visas det med en blå symbol i överkant på telefonen när den är ansluten till datorn. Både när den är upplåst och låst.

Slå på internetdelning för USB och blåtand

Nästa steg är att lägga till telefonen som ett nätverkskort i datorn.

Första gången telefonen ansluts till datorn efter att internetdelningen är påslagen kommer datorn att känna av den som ett nätverkskort och visa en dialogruta där den frågar om du vill konfigurera nätverksinställningarna.

Dialogruta för konfiguration av nätverksinställningar

I Nätverksinställningarna får man välja att skapa en ny nätverksport genom att klicka på plusknappen nere till vänster, välja telefonen i menyn och sedan döpa det till något finurligt.

Nätverksport för Iphone

Efter det är datorn ansluten till telefonen och delar internetuppkopplingen med den. I nätverksinställningarna på datorn ska det vara en grön prick framför namnet som indikerar att anslutningen är aktiv och att datorn har fått en IP-adress tilldelad.

Datorn väljer automatiskt att prioritera den snabbaste nätverksport som rapporterar den snabbaste hastigheten, och telefonen rapporterar – när den är ansluten via USB – 10 megabit per sekund.

De allra flesta bredbandsroutrar ansluter med 100 megabit och trådlösa anslutningar hamnar vanligtvis på 54–300 megabit (802.11g/n) vilket innebär att om du har fler uppkopplingar samtidigt med telefonen så används de även om telefonen visar att internetdelning är igång.

Datorn ansluten till Iphone

Använd blåtand istället

För att lägga till telefonen som en trådlös nätverksenhet via blåtand måste man använda sig av inställningsassistenten som körs när man lägger till en enhet i Systeminställningar ➔ Bluetooth och klickar på plusknappen nere till vänster.

Bluetooth inställningsassistent

När man är klar med parkopplingen av enheterna så kommer datorn att lägga till telefonen som en nätverksport med blåtandanslutning också. I princip samma förfarande gäller för den typen av nätverksportar som med fysiskt anslutna nätverksenheter.

Iphone ansluten via blåtand i nätverksinställningarna

När väl porten är tillagd så måste man manuellt ansluta till den. Det steget motsvarar att koppla en sladd mellan telefonen och datorn. Här är det istället en knapp man trycker på för att upprätta anslutningen.

Uppkopplad mot Iphone via blåtand

Det går också att ansluta till telefonen via blåtand i blåtandsmenyn i menyraden. På det viset slipper man öppna nätverksinställningarna varje gång man vill ansluta.

Anslut till telefonen från menyraden

På det här sättet har man alltid möjlighet att surfa med datorn så länge man har telefonen med sig.

Undertecknads erfarenheter är att anslutning via sladd är stabilare än via blåtand. Även om man åker till exempel tåg eller bli på motorväg där 3G-täckningen ibland försvinner så kopplar aldrig datorn ner eller att man måste göra en ny anslutning. Man får bara lite längre väntetid tills täckningen återkommer.

Ansluter man via blåtand så kopplas ibland den anslutningen ner. Om det beror på störningar eller bara instabilitet är lite oklart, men det fungerar oftast bra under lite kortare sessioner. Å andra sidan så slukar blåtand otroligt mycket batteri vilket gör att det är att föredra att ansluta via sladd för att ladda telefonen samtidigt som man surfar. Åker man tåg eller buss har man dessutom oftast tillgång till vägguttag till datorn, och åker man bil kan man använda en billaddare istället. Vi har både instruktioner för att bygga en egen, och tips på var man kan köpa färdiga.

Hoppa högst upp på sidan