Några sätt att redigera metadata i dina bilder

Det finns massor av information lagrad i foton från digitalkameror, och ibland vill man ändra i den informationen. Tyvärr har de flesta grafiska verktyg begränsade redigeringsmöjligheter. Här går vi igenom vilka verktyg som kan göra vad. Både grafiskt och i terminalen.

I JPEG/JFIF och Tiff finns möjlighet att lagra metadata enligt en standardiserad struktur i filens huvud. Själva standarden kallas EXIF och har flera olika grupper där metadata för olika typer av information kan lagras.

De två mest spridda typerna av undergrupper är IPTC och XMP. Den förra är utvecklad för att lagra information om fotografen, rubriker, beskrivning av motivet och en massa annat, och den senare är en utveckling av Adobe av samma typ av information.

I Bridge kan man redigera metadata i ett ganska svårtillgängligt gränssnitt.

Photoshop har ett lite annat gränssnitt som tyvärr är byggt i flash och fungerar annorlunda än övriga Mac OS X.

Iphoto är närmast till hands

I Iphoto finns också möjlighet att redigera metadata för bilderna, men det programmet använder en lite annan metod jämfört med andra program. När man importerar bilderna så läses all metadata av som redan finns lagrad, som kamerainställningar, GPS-kordinater och rotationsriktning. Den här informationen flyttas sedan över till programmets interna databas för bildmetadata och lagras där också.

I den databasen kan man sedan redigera informationen utan att något skrivs till originalbilden. Alla redigeringar man gör i Iphoto – oavsett om det är färgjusteringar, beskärning eller att man ändrar skapelsedatum – lagras i den interna databasen.

Det här har naturligtvis sina fördelar på det sättet att man alltid kan gå tillbaka till originalet. Redigeringar i Iphoto blir på det viset icke-förstörande, och man kan hålla på att experimentera bäst man vill utan att vara orolig för att något ändras permanent.

Redigera metadata i Iphoto

Nackdelen är att enda sättet att applicera förändringarna är att exportera bilden från programmet. Först då får man valet att ta med viss metadata in i EXIF. Problemet är att om man exporterar bilden så kommer den att komprimeras på nytt. Det är så JPEG-komprimering fungerar.

Man får alltså en viss kvalitetsförlust genom exporten.

Å andra sidan har de flesta bilder idag så extremt hög upplösning att det i praktiken inte varken märks eller gör något. Syftar exporten till att bilden ska publiceras på nätet är det ännu mindre att oroa sig för eftersom en webbanpassad bild är extremt komprimerad på alla sätt det över huvudtaget går.

Ett annat program som också kan redigera EXIF och klarar GPS-information är Graphic Converter. Tyvärr har den samma begränsning som Iphoto, vilket innebär att man inte enbart kan redigera metadata, utan man måste spara om bilden för att något ska ändras.

Ändra GPS i Graphic Converter

Photoshop och Brige får nära nog underkänt

Vill man trots det göra redigeringar i metadata utan att påverka själva bilddatan så finns det idag enbart ett enda program som klarar av att ändra, lägga till och radera allt i EXIF. Man kunde tro att Photoshop skulle klara det, men det gör det inte. Man kan till exempel inte ändra eller ta bort GPS-information eller skapelsedatum där. Något som man många gånger vill göra.

Datum och tid kan behöva ändras om man inte har korrekt tid inställd på kameran när man fotograferar. Har man rest till en annan tidzon eller bytt från sommar- till vintertid (eller tvärt om) utan att ställa om klockan på kameran så kan märkliga saker uppstå i arkivet. Att då inte kunna gå in och ändra informationen i bilden är riktigt uselt.

Samma sak med GPS-info som både kan vara felaktig eller oprecis (när enbart telemastdata finns lagrad i bilden) eller helt saknas. Det finns många situationer där man vill lägga till en position manuellt. Dåligt av Adobe att inte tillhandahålla verktyg för det i varken Photoshop eller Bridge. (Finns funktionen i Lightroom? Skicka en kommentar till oss i så fall.)

Använd noggrannare verktyg istället

Viss metadata kan redigeras med Reveal och de arbetsflöden som finns till Automator, men för att kunna ändra just koordinaterna för bildpositionen alternativt radera dem duger de inget till.

Just GPS-data är något som man i många fall vill radera. Speciellt bilder som ska publiceras på nätet, eller bilder som ska skickas till en större grupp människor. Positionsdata är ganska känsliga personuppgifter som man ska tänka både en och två gånger på innan man släpper ifrån sig till hela världen.

Ett program som tillåter avancerad redigering av all EXIF och metadata i bildfiler är Exiftool som är ett kommandoradsverktyg. Tyvärr har ingen byggt något grafiskt gränssnitt till programmet som fungerar i macen ännu. Det finns till Windows, men det är vi inte speciellt behjälpta med.

Som tur är är det ganska enkelt att använda i terminalen, och efter att man installerat programmet får man direkt tillgång till hjälpsidan för det. Den finns också tillgänglig på nätet för lite enklare sökning och utskrift. Programmet klarar det mesta, men i det här exemplet ska jag bara radera GPS-data från en bild.

Kommandot är exiftool -gps:all= följt av mellanslag och sökvägen till bildfilen. På det viset kan man snabbt och enkelt radera GPS-data från bilden utan att behöva spara om och komprimera om bildfilen. Smidigt och snabbt.

Hoppa högst upp på sidan