Upprepa senaste kommandot med sudo

När man ska utföra kommandon som administratör händer det allt för ofta att man glömmer bort att skriva sudo innan.

Även om man är erfaren i terminalen händer det allt som oftast att man glömmer att man inte är inloggad som root – något som man av säkerhetsskäl aldrig ska vara. Genom att skriva sudo !! upprepas det senaste kommandot, vilket är mycket smidigare än pil upp samt flytta markören till början av raden.

sudo !!

Hoppa högst upp på sidan