Några saker att tänka på om du vill sätta upp VPN

I Mac OS X 10.5 server finns ett lättadministrerat stöd för att sätta upp en VPN-server. Några saker behöver man dock tänka på när man drar igång tjänsten, för att vara säker på att det verkligen kommer att fungera.

Först och främst finns det två olika standarder för VPN som servern har stöd för. Dels L2TP som är den modernare med hög kryptering, och den äldre PPTP. Bortsett från själva nivån på krypteringen så är det egentligen en sak som avgör vilken du ska använda. Kerberos.

Om du inte satt upp servern för Kerberos så fungerar bara PPTP. L2TP över IPsec kräver nämligen Kerberos. Så där är det snabbt gjort att bestämma vad man ska använda.

Räknar du med att Windows XP-klienter ska ansluta så är också PPTP valet för dig.

PPTP

Problem med själva anslutningen

Själv råkade jag på ett problem med att klienten inte fick ansluta, och felmeddelandet:
MPPE required, but keys are not available. Possible plugin problem?

Det verkar som att nyckeln i open directory för att tillåta VPN-anslutningar inte är satt riktigt när det felmeddelandet visar sig. Men det är lätt åtgärdat genom kommandot vpnaddkeyagentuser /LDAPv3/127.0.0.1 under förutsättning att OD:t körs på VPN-servern.

Klientinställningar

För att få trafiken att prioriteras över VPN måste man också se till att nätverksportarna ansluter i rätt ordning. VPN-porten måste ligga först i prioritetsordning.

I nätverksinställningarna kan man ändra prioritetsordning genom att välja Ändra tjänsteordning i den lilla menyn under listan på nätverksportar. Sen är det dra-och-släpp för att ändra ordningen.

Ange tjänsteordning

Tjänsteordning

Hoppa högst upp på sidan