Listan på bra nya funktioner i 10.6 du inte ska missa

Även om det mesta i Snow Leopard inte är synligt för slutanvändaren så finns det några nyheter som är lätta att missa. Här går vi igenom de viktigaste.

Typografiska citattecken

En funktion som funnits tillgänglig i Apples program som Keynote och Pages under ganska lång tid är automatiska typografiska citattecken. Den inställningen gör att tumtecken byts ut mot typografiska citattecken i löpande text. Nu har funktionen flyttat in i de globala inställningarna för texthantering i systemet, och återfinns under Systeminställningar ➔ Språk och text ➔ Text och under något man felaktigt översatt till ”Smarta citationstecken”.

Smarta citattecken

I svenska använder man dubbla citattecken som antingen ser ut som två nior eller kommatecken på varje sida om citatet (”citat”) eller gåsögon som är riktade antingen båda mot citatet (»citat«) eller båda åt höger (»citat»). Den rekommenderade formen är att gåsögonen är riktade in mot citatet som i första exemplet.

Enkla citattecken använder man för citat i citat, och oavsett vilken typ av dubbla man använder så ska de enkla se ut som ett komma på båda sidor om citatet (’citatet’).

Citat i citatet

Av någon anledning är inställningen i systemet förinställd på den engelska standarden även om man har svenska inställt. Det här kan bero på att jag uppgraderade en 10.5-installation, och det är möjligt att inställningen är korrekt om man gör en ”ren” installation av 10.6.

Oavsett är det något man ska se till att det är rätt inställt. Inställningen reflekteras sedan ut till alla program som använder Mac OS X API för texthantering.

Tjänstemenyn

I tidigare versioner av systemet en ganska bortglömd meny som har varit svår att använda eftersom syftet inte varit helt klarlagt. Tanken har varit en variant av kontextmeny där olika menyalternativ gjorts tillgängliga beroende på vilket program och vilken del i programmet som varit aktiv.

Det här är betydligt mer logiskt nu i och med att funktioner som inte kan användas helt enkelt inte syns.

Tjänstemenyn

Dessutom finns nu en inställningsmöjlghet för menyn som inte funnits visuellt tillgänglig tidigare. I Systeminställningar ➔ Tangentbord ➔ Kortkommandon kan man ställa in vilka funktioner som ska vara tillgängliga i menyn, och man kan också lägga till kortkommandon till funktionerna.

Tjänster

Skanna över nätverket

Det här är en funktion som funnits tidigare också, men som nu är betydligt bättre utbyggd och som fungerar mycket mer pålitligt. Antagligen är det ett resultat av att skrivardrivrutinerna generellt har uppdaterats, moderniserats och förbättrats.

Om man har en multifunktionsskrivare med inbyggd skanner så kan man via nätverket skanna på den via Förhandsvisning eller Bildinsamling. Förmodligen kommer fler program i framtiden med samma möjlighet. Kanske till och med Photoshop.

Skanna till Förhandsvisning

Genomskinligheten i menyraden

En liten detalj, men ack så viktig för att öka kontrasten mellan menyraden och bakgrundsbilden för skrivbordet. Man har nu möjlighet att slå av och på genomskinligheten för menyraden.

Genomskinlig menyrad

Talsyntesen Voiceover

En viktig del i Mac OS X är möjligheterna till hjälpmedel för funktionshindrade som följer med systemet utan extra kostnad. Det finns en uppsjö av funktioner som underlättar inte bara för syn- hörsel- och rörelsehindrade, utan även för oss ”normalstörda”. Bland annat finns en röststyrningsfunktion som fungerar över förväntan, och en förstoringsfunktion som är mycket praktisk vid exempelvis föreläsningar där man vill förstora delar av skärmen för publiken.

Men den viktigaste uppdateringen är att talsyntesen nu är översatt till 13 språk förutom engelska. Däribland svenska. Tyvärr följer inte någon svensk röst med, utan den måste man köpa separat från Assistiveware för i runda slängar 219 €.

Nu är inte det här samtliga nyheter i Snow Leopard, men några av de som i alla fall berör undertecknad. Efter hand som systemet börjar sätta sig lite mer i vardagen och fler skrymslen utforskas så kommer vi också att se fler fördelar, nyheter och förbättringar.

När programutvecklarna börjar släppa program som drar nytta av de tekniska nyheterna som OpenCL, Grand Central Station och liknande så kommer det att bli mer uppenbart att det här är en verkligt avancerad uppdatering av systemet.

Hoppa högst upp på sidan