Infoga specialtecken i Adobe CS-programmen

Eftersom Adobe använder sin egen texthanteringsmotor så fungerar inte Mac OS X funktion för att infoga specialtecken i de programmen. Men det finns vägar runt, vilket vi går igenom här.

Stödet för unicode och alla de tecken som är möjliga via den standarden i Mac OS X fungerar enbart i de program som använder systemets textmotor. Men för program som Illustrator och Photoshop går det ändå att komma åt alla tecken, även om det kräver lite handpåläggning.

Filmen är fem minuter lång och kan även laddas ned här.

Mappen med aliaset till Illustrator ska ligga i Bibliotek i din hemmapp och heta PDF Services.

Hoppa högst upp på sidan